Novosti

29.03.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – februar 2019. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - februar 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 368,7 miliona eura, što ukazuje na rast od 9,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz robe imao je vrijednost od 60,2 miliona eura, a uvoz 308,5 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 7,8%, a uvoz veći za 9,4%. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,5% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine (19,8%). U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 17,8 miliona eura (od čega su: Električna enegrija– 14,9 mil. eura, Nafta i naftni derivati– 1,9 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 72 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 24,7 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 13,3 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (14,2 mil. eura), Mađarska (7,8 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (5,8 mil. eura).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (53 mil.eura), Njemačka (29 mil.eura) i Kina (28 mil. eura). 
 

Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.