Novosti

12.04.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-decembar 2018. godine, prema konačnim podacima iznosila je 2 953,7 miliona eura, što ukazuje na rast od 10,4% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 400,1 miliona eura, a uvoz 2 553,6 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 7,7%, a uvoz veći za 10,9%.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,7% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine (16,1%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 107,2 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 74 mil. eura i Gvožđe i čelik – 18,9 mil. Eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 638,1 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 187,2 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji – 124,3 mil. Eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (93,1 mil. eura), Mađarska (46,1 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (30,9 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (492 mil. eura), Kina (256,6 mil. eura) i Njemačka (234,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.