Novosti

16.04.2019
Indeksi potrošačkih cijena Mart 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2019. godine u odnosu na februar 2019. godine u prosjeku su više za 0,6%. Potrošačke cijene u martu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 0,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: povrća; goriva i maziva za motorna vozila; voća; mesa; odjeće; mlijeka, sira i jaja. Potrošačke cijene u periodu januar-mart 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,5%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u martu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Prevoz (1,8%); Hrana i bezalkoholna pića (1,2%); Hoteli i restorani (0,4%); Ostala dobra i usluge (0,4%); Odjeća i obuća (0,3%); Zdravlje (0,2%); Rekreacija i kultura (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,2%); Komunikacije (-0,2%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


 

.