Novosti

25.04.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Mart 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u martu 2019. godine bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec od 2,1%, dok bilježi pad od 20,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 30,8%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 4,1%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 38,3%.


 

.