Novosti

15.05.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Mart 2019. godine

U martu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 4,1% (neto težina veća za 7,7%). Kod ovaca bilježi se pad u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja bilježi se rast. Kod ukupnog broja zaklane živine primjetan je pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 14,3% (neto težina veća za 15,9%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca bilježi se rast, dok kod svinja bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 20,4% (dok je neto težina veća za 16,5%).

U periodu od januara do marta 2019. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 6 480 goveda odnosno 3,6% manje u odnosu na isti period 2018. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i svinja, dok kod živine pad. 

Saopštenje


 

.