Novosti

15.05.2019
Specijalisti, magistri i doktori nauka 2018. godina

U toku 2018. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, 1 958 studenata završilo je postdiplomske i doktorske studije.
 
Postdiplomske studije završilo je 1 932 studenta i to: specijalističke studije 1 773 ili 91,8%, magistarske studije 159 ili 8,2%. Od navedenog broja studenata muškog pola je 38% (735) a ženskog 62% (1 197).
 
U odnosu na 2017. godinu došlo je do pada broja studenata koji su završili specijalističke studije i to za 2,1%.
 
Od ukupnog broja studenata koji su završili specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama, završilo je 1 334 ili 75,2%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 439 ili 24,8%.
 
Magistarske studije završilo je 159 studenata što je za 2,4% manje u poređenju sa 2017. godinom. Od ukupnog broja studenata koji su završili magistarske studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 106 ili 66,7%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 53 ili 33,3% studenata. Magistarske studije završilo je 55,3% (88) studenata ženskog, a 44,7% (71) muškog pola.

Zvanje doktora nauka u 2018. godini steklo je 26 lica, što je za 8 više u odnosu na 2017. godinu. Od navedenog broja doktora nauka, muškog pola je 46,2% (12), a ženskog 53,8% (14). 

Saopštenje


 

.