Novosti

16.05.2019
Maloljetni učinioci krivičnih djela 2018. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2018. godine.
 
Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2018. godini iznosio je 217, što je za 10.7% manje u odnosu na 2017. godinu.

Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 145, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje za 9,0%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 140 i veći je za 9,4% u odnosu na 2017. godinu. 

Saopštenje


 

.