Novosti

16.05.2019
Punoljetni učinioci krivičnih djela 2018. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2018. godine.
 
Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2018. godini iznosio je 7 309. Od tog broja, 4 619 su poznati, a 2 690 nepoznati učinioci krivičnih djela.

Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 288, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje za 4,5%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 199 i manji je za 2,3% u odnosu na 2017. godinu. 

Saopštenje


 

.