Novosti

20.05.2019
Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2019. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u I kvartalu 2019. godine iznosila je 1 024 eura i manja je za 11,9% u odnosu na I kvartal 2018. godine, dok je za 6,7% manja u odnosu na IV kvartal 2018. godine.
 
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u I kvartalu 2019. godine iznosila je 960 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 433 eura, u središnjem regionu 590 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 795 eura.
 
Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u I kvartalu 2019. godine iznosila je 1 129 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 674 eura. 

Saopštenje


 

.