Novosti

24.05.2019
Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2019. godine

Prevoz putnika u prvom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 1,1%, drumskom za 0,5%, lokalnom drumskom za 2,1%, prevozu putnika na aerodromima 6,4%, redovnom vazdušnom za 6,0% i vanrednom vazdušnom prevozu za 23,2%.
 
Kod prevoza robe u prvom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine pad se bilježi željezničkog za 24,7%, ukupnog prometa robe u lukama za 13,6%, dok se rast bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 9,2%.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u prvom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 12,0%, dok se kod izmanipulisanih tona billjezi rast za 7,3%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u prvom kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 18,6%, dok potrošnja minuta mobilne telefonije bilježi rast za 1,1%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 1 207, što je 2,2% više u odnosu na isti kvartal 2018. godine. Broj nastradalih lica2 u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 490 (od čega je 483 povrijeđenih lica), što je za 2,0% manje u odnosu na isti kvartal 2018. godine.
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2019. godine iznosi 49 025 što je za 6,6% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u prvom kvartalu 2019. godine iznosi 5 060 što je za 0,3% više nego u istom kvartalu prethodne godine.

U prvom kvartalu 2019. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 209 hiljada tona robe, uz ostvarenih 22 090 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 927 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 92,8% ili 194 hiljade tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 7,2% ili 15 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 68,6% ili 15 149 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 31,4% ili 6 941 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.