Novosti

28.05.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji April 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u aprilu 2019. godine bilježi pad u odnosu na prethodni mjesec od 24,1%, i u odnosu na isti mjesec prethodne godine od 27,6%.

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 19,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 3,9%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 64,8%.


 

.