Novosti

28.05.2019
Građevinske dozvole i prijave radova I kvartal 2019.godine

U I kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori je izdato 42 građevinske dozvole i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 19, dok se na pravne subjekte odnosi 23. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u I kvartalu 2019. godine predviđeno je građenje 523 stana ukupne površine od 29 152 m².

Saopštenje


 

.