Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

25.12.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Novembar 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u novembru 2019. godine bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec od 10,9%, dok u odnosu na isti mjesec prethodne godine bilježi pad od 9,0%.

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 16,5%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 36,1% a sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 39,5%.


.