Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

15.01.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2019. godine

U novembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 3,3% (neto težina veća za 5,5%). Kod ovaca bilježi se pad u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja bilježi se rast u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine primjetan je pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 0,3% (neto težina veća za 7,7%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec, dok kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji za 2% (neto težina veća za 0,5%).
 

U periodu od januara do novembra 2019. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 28 383 goveda odnosno 1,5% više u odnosu na isti period 2018. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i svinja, dok kod živine pad. 

Saopštenje


.