Novosti

25.02.2020
Cijene stanova u novogradnji 2019. godina

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u 2019. godini iznosila je 1 113 eura i manja je za 0,8% u odnosu na 2018. godinu.
 
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u 2019. godini iznosila je 1 066 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 401 eura, u središnjem regionu 663 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 760 eura.
 
Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
 

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u 2019. godini iznosila je 1 191 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 666 eura. 

Saopštenje


.