Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

16.03.2020
Indeksi potrošačkih cijena Februar 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2020. godine u odnosu na januar 2020. godine u prosjeku su niže za 0,1%. Potrošačke cijene u februaru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 0,9%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; čvrstih goriva; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; cipela i ostale obuće; hljeba i žitarica. Potrošačke cijene u u periodu januar-februar 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 1,2%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u februaru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Prevoz (-1,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,7%); Rekreacija i kultura (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Alkoholna pića i duvan (1,6%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Odjeća i obuća (0,2%); Zdravlje (0,2%).
 

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


.