Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

15.04.2020
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Februar 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u februaru 2020. godine u odnosu na februar 2019. godine, veća je za 10,6%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 2,7%.
 
Sadržaj mliječne masti u februaru 2020. godine, u odnosu na februar 2019. godine je veća za 2,3% dok sadržaj proteina je veći za 0,9%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je manji za 1,5%, dok sadržaj proteina je manji za 0,5%.
 
U februaru 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 9,4%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 0,1%), kajmaka (za 11,7%) i sira (za 28,8%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 7,4%).
 

U februaru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 11,3%), pavlake (za 7,1%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 4%) i proizvodnje sira (za 11,4%), dok je došlo do smanjenjenja proizvodnje kajmaka (za 3,2%). 

Saopštenje


.