Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

22.04.2020
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Mart 2020. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mart 2020. godine iznosila je 645,3 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 274,7 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 370,6 eura.
 
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u martu 2020. godine, u odnosu na februar 2020. godine, zabilježila je pad od 1,0%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u martu 2020. godine u odnosu na februar 2020. godine, zabilježili su rast od 0,8%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge,u odnosu na februar 2020. godine, zabilježili pad od 0,8%. 

Saopštenje


.