Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

29.04.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Mart 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-mart 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 624,3 miliona eura, što ukazuje na rast od 1,1% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 88,5 miliona eura, a uvoz 535,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 5,6%, a uvoz veći za 2,3%.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,5% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 17,9%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 22,2 miliona eura (koji čine: Električna energija – 18,1 mil. eura, Nafta i naftni derivati – 2,8 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 121,5 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 37,2 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 26,0 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (20,2 mil. eura), Slovenija (12,0 mil. eura) i Mađarska (8,8 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (96,7 mil. eura), Njemačka (51,2 mil. eura) i Kina (48,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


.