Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

13.05.2020
Građevinska aktivnost I kvartal 2020. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u I kvartalu 2020. godine veća je za 4,6% u odnosu na I kvartal 2019. godine, dok je za 18,6% manja u odnosu na IV kvartal 2019. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u I kvartalu 2020. godine veći su za 7,6% u odnosu na I kvartal 2019. godine, dok su za 2,5% manji u odnosu na IV kvartal 2019. godine.

Saopštenje


.