Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

19.05.2020
Indeks prometa u uslugama I kvartal 2020. godine

Indeks prometa u uslugama u I kvartalu 2020. godine u odnosu na I kvartal 2019. godine veći je za 0,4%, dok je u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji za 26,5%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u I kvartalu 2020. godine u odnosu na I kvartal 2019. godine veći je za 8,2%, dok je u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji za 21,4%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u I kvartalu 2020. godine u odnosu na I kvartal 2019. godine manji je za 20,1%, dok je u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji za 34,9%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u I kvartalu 2020. godine u odnosu na I kvartal 2019. godine manji je za 14%, dok je u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji za 38,5%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u I kvartalu 2020. godine u odnosu na I kvartal 2019. godine veći je za 2,1%, dok je u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji za 24,9%.

Saopštenje


.