Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

28.05.2020
Prosječne zarade (plate) April 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 779 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 521 euro. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2020. godine u odnosu na mart 2020. godine zabilježila je pad od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 2,0%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2020. godine u odnosu na mart 2020. godine zabilježile pad od 0,7% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.

Saopštenje


.