Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

30.06.2020
Prosječne zarade (plate) Maj 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u maju 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 773 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 518 eura. Prosječna (neto) zarada u maju 2020. godine u odnosu na april 2020. godine zabilježila je pad od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u maju 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,0%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2020. godine u odnosu na april 2020. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,7%. 

Saopštenje


.