Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

29.07.2020
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jun 2020. godine

U Crnoj Gori u junu 2020. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 89,6% manje dolazaka turista u odnosu na jun 2019. godine.

Broj ostvarenih noćenja manji je za 91,4% nego u istom mjesecu prošle godine. Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju, 64,2% ostvarili su domaći, a 35,8% noćenja ostvarili su strani turisti.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u junu 2020. godine najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (85,5%), glavnom gradu (4,8%), planinskim mjestima (2,7%) i ostalim turističkim mjestima (6,5%).

Saopštenje


.