Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

31.08.2020
Prosječne zarade (plate) Jul 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u julu 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 778 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 521 eura. Prosječna (neto) zarada u julu 2020. godine u odnosu na jun 2020. godine zabilježila je pad od 1,1%, dok je prosječna (neto) zarada u julu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 2,0%.

Saopštenje


.