Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

21.09.2020
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Avgust 2020. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za avgust 2020. godine iznosila je 641,8 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 277,4 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 364,4 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u avgustu 2020. godine, u odnosu na jul 2020. godine, zabilježila je rast od 0,1%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u avgustu 2020. godine u odnosu na jul 2020. godine, zabilježili su rast od 0,1%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na jul 2020. godine, zabilježili rast od 0,1%.

Saopštenje


.