Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

15.10.2020
Indeksi potrošačkih cijena Septembar 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2020. godine u odnosu na avgust 2020. godine u prosjeku su više za 0,7%. Potrošačke cijene u septembru 2020. godine u odnosu na septembar 2019. godine, u prosjeku su više za 0,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; cipela i ostale obuće; povrća; mlijeka, sira i jaja; čvrstih goriva. Potrošačke cijene u periodu januar-septembar 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su niže za 0,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u septembru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Odjeća i obuća (9,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,1%); dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-0,6%); Prevoz (-0,5%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.