Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

04.11.2020
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2019. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o zahvaćenim i korišćenim vodama iz industrije u 2019. godini.
Od ukupno 2 496 377,0 hilj.m³ zahvaćenih voda, 2 495 445,0 hilj.m³ čine vode iz sopstvenog vodozahvata (površinske vode 99,9%, podzemne vode 0,1%), a 932,0 hilj.m³ iz javnog vodovoda.
Posebno su istaknute sljedeće oblasti djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme; Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda i Ostala prerađivačka industrija, popravka i instalisanje mašina i opreme, koje zahvataju i koriste 99,9% od ukupne količine vode.
Od ukupno korišćenih voda u industriji 99,8% čine vode korišćene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, dok 0,2% čine vode korišćene u sektorima Rudarstvo i Prerađivačka industrija.
Od ukupnih industrijskih otpadnih voda 75,1% potiče iz sektora Prerađivačke industrije, a preostalih 24,9% potiče iz sektora Rudarstvo i Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.
Saopštenje


.