Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

16.11.2020
Indeksi potrošačkih cijena Oktobar 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar 2020. godine u prosjeku su niže za 0,1%. Potrošačke cijene u oktobru 2020. godine u odnosu na oktobar 2019. godine, u prosjeku su niže za 0,6%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: voća; usluga smještaja; goriva i maziva za motorna vozila; mlijeka, sira i jaja; hljeba i žitarica. Potrošačke cijene u periodu januar-oktobar 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su niže za 0,1%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u oktobru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Hoteli i restorani (-1,4%); Prevoz (-0,4%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,2%); Komunikacije (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje

 


.