Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

17.11.2020
Indeks prometa u uslugama III kvartal 2020. godine

Indeks prometa u uslugama u III kvartalu 2020. godine u odnosu na III kvartal 2019. godine manji je za 33,9%, dok je u odnosu na II kvartal 2020. godine veći za 22,5%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u III kvartalu 2020. godine u odnosu na III kvartal 2019. godine manji je za 25,5%, dok je u odnosu na II kvartal 2020. godine veći za 15,3%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u III kvartalu 2020. godine u odnosu na III kvartal 2019. godine manji je za 47,9%, dok je u odnosu na II kvartal 2020. godine veći za 39,8%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u III kvartalu 2020. godine u odnosu na III kvartal 2019. godine manji je za 64,9%, dok je u odnosu na II kvartal 2020. godine veći za 179,8%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u III kvartalu 2020. godine u odnosu na III kvartal 2019. godine manji je za 8,5%, dok je u odnosu na II kvartal 2020. godine veći za 10,4%.

Saopštenje


.