Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

21.01.2021
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Decembar 2020. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u decembru 2020. godine u odnosu na novembar iste godine bile su u prosjeku niže za 0,1%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile su u prosjeku niže za 0,7%.
Stopa rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu januar - decembar 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je -0,1%.

Saopstenje


.