Novosti

16.11.2021
Indeksi potrošačkih cijena Oktobar 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2021. godine u odnosu na septembar 2021. godine u prosjeku su više za 0,7%. Potrošačke cijene u oktobru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 3,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: cipela i ostale obuće; goriva i maziva za motorna vozila; odjeće; ulja i masti; hljeba i žitarica, farmaceutskih proizvoda. Potrošačke cijene u periodu januar-oktobar 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u oktobru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Odjeća i obuća (8,3%); Prevoz (2,2%); Zdravlje (0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Ostala dobra i usluge (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-4,5%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,2%); Obrazovanje (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.