Indeks prometa u trgovini na malo - Saopštenja 2023

   

 

Preliminarni podaci 

 

Konačni podaci 


IV kvartal  (11 KB) (228 KB)  | - -

III kvartal  (11 KB) (228 KB)  |  (11 KB) (228 KB)

II kvartal  (11 KB) (228 KB)  |  (11 KB) (228 KB)

I kvartal  (11 KB) (218 KB)  |  (11 KB) (218 KB)

.