Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore “ br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja je da se obezbijede informacije o promjenama u nivou, strukturi i u cijeni građevinskog materijala, prvenstveno u preduzećima iz oblasti građevinarstva, a zatim i u preduzećima kojima građevinarstvo nije osnovna djelatnost.
Osnovni predmet istraživanja su količina i vrijednost ugrađenog građevinskog i pogonskog materijala, količina zaliha na kraju izvještajne godine kao i prosječne cijene utrošenog materijala.

Izvori podataka i obuhvat
Istraživanjem o potrošnji građevinskog i pogonskog materijala obuhvataju se privredna društva  koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD) razvrstana u građevinsku djelatnost (sektor F – Građevinarstvo) i kojima građevinarstvo nije osnovna djelatnost.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.