Trgovina na malo

Trgovina na malo obuhvata djelatnosti iz oblasti 47 KD Nace Rev2. Promet u trgovini na malo obuhvata vrijednost prodate robe krajnjim potrošačima (prvenstveno stanovništvu za ličnu potrošnju, za upotrebu u domaćinstvu, kao i drugim potrošačima koji se snabdijevaju po maloprodajnim cijenama). U promet robe na malo uključuje se i prodaja robe stanovništvu sa konsignacija, bilo da se obavlja iz skladišta ili iz prodavnice. U vrijednost prodate robe uključuje se porez na dodatu vrijednost koji je kupcima uračunat u prodajnu cijenu, a isključuje se svaki promet opreme i objekata koji su svojina preduzeća.

Statistika unutračnje trgovine obuhvata i prikazuje podatke o prometu robe u trgovini na malo na mjesečnom i godišnjem nivou kao i podatke o broju radnika i prodavnica. Podaci o prometu prikazuju se prema trgovinskim djelatnostima i prema robnim grupama.
 

Mjesečni podaci Godišnji podaci

 

 

.