Porušene zgrade sa stanovima - Saopštenja

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2019. godinu - konačni podaci   9 KB 282 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2019. godinu - preliminarni podaci   24 KB 339 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2018. godinu - konačni podaci        24 KB 339 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2018. godinu - preliminarni podaci   24 KB 339 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2016. godinu   24 KB 189 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2015. godinu   24 KB 210 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2014. godinu   24 KB 187 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2013. godinu   24 KB 187 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2012. godinu   24 KB 184 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2011. godinu   19 KB 184 KB

 

 

.