Novosti

27.11.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-oktobar 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-oktobar 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 189,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 10,3 % u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 305,7 miliona eura, a uvoz 1 883,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 17%, a uvoz veći za 9,3%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,2% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (15,2%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 86,3 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 59,5 mil. eura i Gvožđe i čelik – 14,7 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 420 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 129,9 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji - 75,7 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (50,8 mil. eura), Bosna i Hercegovina (38 mil. eura) i Hong Kong (26,8 mil. eura).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (417,7 mil. eura), Kina (171,9 mil. eura) i Njemačka (157,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.
 

 

.