Novosti

15.12.2017
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, oktobar 2017. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u oktobru 2017. godine u odnosu na oktobar 2016. godine, veća je za 8,4%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je veća za 4,8%.
 
Sadržaj mliječne masti u oktobru 2017. godine, u odnosu na oktobar 2016. godine, veći je za 2,4%, a sadržaj proteina je veći za 1,7%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je manji za 4,2 %, a sadržaj proteina je veći za 1,8%.
 
U oktobru 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 4,5%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 21,6%, kajmaka za 3,9% i sira za 1,9%. Smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 0,6%.
 

U oktobru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka za 7,5% i proizvodnje pavlake za 6,2%, dok je došlo do smanjenja fermentisanih mliječnih proizvoda (za 2,4%), kajmaka (za 3,5%) i sira (za 3,7%). 

Saopstenje


 

.