Novosti

15.01.2018
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, novembar 2017. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u novembru 2017. godine u odnosu na novembar 2016. godine, veća je za 11,9%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 1,8%.
 
Sadržaj mliječne masti u novembru 2017. godine, u odnosu na novembar 2016. godine, veći je za 1,9%, a sadržaj proteina je veći za 2,4%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je manji za 1,6 %, a sadržaj proteina je nepromijenjen.
 
U novembru 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka za 3,7%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 19,1% i sira za 10,9%. Smanjena je proizvodnja pavlake za 3,4% i kajmaka za 14,2%.
 
U novembru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka za 12,7%, dok je došlo do smanjenja proizvodnje pavlake (za 3,2%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 14,6%), kajmaka (za 4,8%) i sira (za 4,7%).
 

Ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka za period od januara do novembra 2017. godine iznosi 23 774 949 kg i bilježi se rast od 4,9% u odnosu na isti period 2016. godine. 

Saopštenje


 

.