Novosti

15.02.2018
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, decembar 2017. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u decembru 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine, veća je za 12%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 0,5%.
 
Sadržaj mliječne masti u decembru 2017. godine, u odnosu na decembar 2016. godine, veći je za 1,7%, a sadržaj proteina je veći za 3,5%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je veći za 1,4%, a sadržaj proteina za 2%.
 
U decembru 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 19,2%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 15,6%, kajmaka za 29,3% a količina sira je ostala ista kao prošle godine. Smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 3,7%.
 
U decembru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje proizvodnje pavlake (za 3,4%) i sira (za 0,8%), dok je došlo do smanjenja konzumnog mlijeka (za 8,4%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 1,5%), a količina kajmaka je ista kao prethodni mjesec.
 

Ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka u 2017. godini iznosila je 25 998 093 kg i bilježi se rast od 5,5% u odnosu 2016. godinu. 

Saopštenje


 

.