Novosti

26.02.2018
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2017

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2017. godine iznosila je 7,9 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 1,8 mil. EUR ili 23,6%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 6,1 mil. EUR ili 76,4%.
 
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvtrom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 3,5%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 7,5% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 7,4%.
 
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika za period januar - decembar 2017. godine u odnosu na isti posmatrani period prethodne godine bilježi rast od 9,2%.
 

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2017. godine stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 26,0%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 23,0%, svježe povrće učestvuje 14,1%, svježe voće učestvuje 10,7%, kokošija jaja učestvuju 10,4%, ostali proizvodi 7,6%, svježa riba 5,9%, industrijsko bilje 1,4%, žita 0,5% i prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,4%. 

Saopštenje


 

.