Novosti

27.02.2018
Prosječne zarade (Plate) Januar 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 767 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. Prosječna (neto) zarada u januaru 2018.godine u odnosu na decembar 2017 zabilježila je pad od 0,2 %. Prosječna (neto) zarada u januaru 2018.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine ostala je na istom nivou, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2017. godini zabilježila rast od 0,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2018. godini u odnosu na decembar 2017. godinu zabilježile rast od 1,0% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 1,2%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u januaru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (10,2%), Informisanje i komunikacije (4,1%), Trgovina na veliko i malo (3,7%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (3,4%), Snabdijevanje električnom energijom (2,8%), Građevinarstvo (2,8%), Zdravstena i soc.zaštita (2,4%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,3%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,0%), Vađenje ruda i kamena (0,6%), Saobraćaj i skladištenje (0,4%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Ostale uslužne djelatnosti (14,3%), Državna uprava i odbrana (2,3%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama (2,1%), Obrazovanje (2,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,0%), Prerađivačka industrija (1,4%), Poslovanje sa nekretninama (0,6%) i Usluge smještaja i ishrane (0,3%). 

Saopštenje


 

.