Novosti

16.04.2018
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, februar 2018. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u februaru 2018. godine u odnosu na februar 2017. godine, veća je za 9,6%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 5,2%.
 
Sadržaj mliječne masti u februaru 2018. godine, u odnosu na februar 2017. godine, veći je za 0,2%, a sadržaj proteina je ostao isti. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je veći za 2,6%, a sadržaj proteina veći za 0,3%.
 
U februaru 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka za 10,2%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 9,6%, kajmaka za 47,5% i sira za 5,5%, dok sadržaj pavlake je manji za 7,8%.
 

U februaru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 10,3%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 1,9%) i kajmaka (za 34%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje pavlake (za 5,9%) i sira (za 0,9%). 

Saopštenje


 

.