Novosti

02.07.2018
Biljna proizvodnja u 2017. godini

Korišćeno poljoprivredno zemljište u 2017. godini iznosi 256 361,2 ha, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja rast od 0,2%. U ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,3%, dok su oranice zastupljene sa 2,8%, stalni zasadi 2,1% i okućnice 0,8%. U odnosu na 2016. godinu površina višegodišnjih livada i pašnjaka bilježi rast za 0,2%, oranica za 0,8% i okućnica za 4,2%, dok stalni zasadi bilježe pad od 0,3%.
 
Ostvarena proizvodnja pšenice u 2017. godini iznosila je 2 462,5 t, što je za 4,6% više u odnosu na 2016. godinu.
 
Povećanje proizvodnje bilježe i sljedeće kulture: raž (za 7,6%), kukuruz za zrno (za 2,2%), paradajz (za 6,8%), lubenica (za 0,7%) i kupus (za 1,5%). Ukupna proizvodnja krompira u 2017. godini smanjena je za 7,3%. Takođe, smanjenje proizvodnje bilježi i paprika za 2,9%.

U odnosu na 2016. godinu povećana je ukupna proizvodnja breskve, dok se smanjila proizvodnja masline, kruške, šljive, jabuke, kao i grožđa. 

Saopštenje


 

.