Novosti

15.08.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Jul 2018. godine

Mjesečna inflacija u julu 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,6%
 
Mjesečna inflacija u julu 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,6%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; povrća; usluga ishrane u ugostiteljstvu; mesa; voća; mlijeka, sira i jaja; žestokih alkoholnih pića.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (3,9%); Hrana i bezalkoholna pića (0,5%); Zdravlje (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-0,9%); Prevoz (-0,9%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,4%); Rekreacija i kultura (-0,4%); Komunikacije (-0,2%); Ostala dobra i usluge (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 
Pozitivne godišnje stope inflacije u julu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (24,3%); Prevoz (6,3%); Odjeća i obuća (4,2%); Hrana i bezalkoholna pića (1,9%); Komunikacije (1,3%); Hoteli i restorani (0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Ostala dobra i usluge (0,5%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%); Zdravlje (0,3%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Rekreacija i kultura (-0,3%).
 

 

.