Novosti

16.08.2018
Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2018. godine

Prevoz putnika u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 9,9%, drumskom saobraćaju za 2,0%, lokalnom drumskom za 4,4%, prevozu putnika na aerodromima 13,9%, redovnom vazdušnom za 14,5% i vanrednom vazdušnom prevozu za 78,8%.
 
Kod prevoza robe u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine pad se bilježi kod ukupnog prometa robe u lukama za 4,4%, željezničkog za 42,9%, dok se kod prevoza robe na aerodromima bilježi rast za 12,4%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u drugom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 8,7%, kod izmanipulisanih tona za 7,7%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u drugom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 15,3%, dok potrošnja minuta mobilne telefonije bilježi rast za 4,4%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u drugom kvartalu 2018. godine iznosio je 1 436, što je 2,8% manje u odnosu na isti kvartal 2017. godine. Broj nastradalih lica2 u drugom kvartalu 2018. godine iznosio je 618 (od čega je 609 povrijeđenih lica), što je za 14,8% manje u odnosu na isti kvartal 2017. godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2018. godine iznosi 65 244 što je za 5,9% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u drugom kvartalu 2018. godine iznosi 7 574 što je za 17,5% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U drugom kvartalu 2018. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 202 hiljade tona robe, uz ostvarenih 18 251 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 881 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 92,1% ili 186 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 7,9% ili 16 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 66,6% ili 12 151 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 33,4% ili 6 100 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.