Novosti

27.11.2018
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u trećem kvartalu 2018. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2018. godine iznosila je 11,7 mil. eura, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 4,1 mil. eura ili 34,9%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 7,6 mil. EUR ili 65,1%.
 
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 10,4%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 14,8% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 7,8%.
 
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika za period januar - septembar 2018. godine u odnosu na isti posmatrani period prethodne godine bilježi pad od 0,7%.
 

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u trećem kvartalu 2018. godine svježe povrće učestvuje 20,2%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 18,5%, grožđe učestvuje 12,0%, svježe voće učestvuje 11,9%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 10,6%, kokošija jaja učestvuju 10,4%, ostali proizvodi 9,3%, svježa riba 4,2%, industrijsko bilje 2,3%, prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,4% i žita 0,2%. 

Saopštenje


 

.