Novosti

17.12.2018
Klanje stoke i živine u klanicama Oktobar 2018. godine

U oktobru 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 1,8% (neto težina manja za 13%). Kod ovaca, svinja i živine bilježi se rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 1,6% (neto težina manja za 5%). Rast se bilježi kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji je za 2,5% (dok neto težina je manja za 7,2%).
 

U periodu od januara do oktobra 2018. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 25 401 goveda odnosno 18,5% više u odnosu na isti period 2017. godine. Rast je prisutan i kod ovaca, svinja i živine. 

Saopštenje


 

.