Novosti

17.12.2018
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, oktobar 2018. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u oktobru 2018. godine u odnosu na oktobar 2017. godine, veća je za 4,1%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 1,4%.
 
Sadržaj mliječne masti u oktobru 2018. godine, u odnosu na oktobar 2017. godine, veća je za 5%, a sadržaj proteina je veći za 2,6%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je veći je za 1,9%, dok sadržaj proteina je manji za 1,7%.
 
U oktobru 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 14,4%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 10,6%), kajmaka (za 32,1%) i sira (za 20,9%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 6,4%).
 
U oktobru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 6,6%), pavlake (za 7,1%) i kajmaka (za 3,8%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje fermentisanih mliječnih proizvoda (za 1%) i sira (za 5,4%).
 

U periodu od januara do oktobra 2018. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 23 976 541 kg i bilježi se rast od 11,3% u odnosu na isti period 2017. godine. 

Saopštenje


 

.