Novosti

15.01.2019
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, novembar 2018. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u novembru 2018. godine u odnosu na novembar 2017. godine, manja je za 2,1%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 7,7%.
 
Sadržaj mliječne masti u novembru 2018. godine, u odnosu na novembar 2017. godine, veći je za 2,4%, a sadržaj proteina je veći za 1,7%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti manji je za 4%, dok sadržaj proteina je manji za 1%.
 
U novembru 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 14,6%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 16,1%), kajmaka (za 22,6%) i sira (za 13,9%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 15,3%).
 
U novembru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 2%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje pavlake (za 3,1%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 10,3%), kajmaka (za 11,7%) i sira (za 10,3%).
 

U periodu od januara do novembra 2018. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 26 163 436 kg i bilježi se rast od 10% u odnosu na isti period 2017. godine. 

Saopštenje


 

.